Vi bygger framtidens butiker
Ritning och Layout

Affärsbyggarna arbetar fram en layout på Din butik där stor hänsyn tas till de befintliga installationerna. Detta för att hitta en så  kostnadseffektiv ny layout som möjligt. Vi har stor erfarenhet av att skapa mer säljyta i befintliga lokaler. Tillsammans med dig som kund förverkligar vi de tankar och ideér som behövs för att förnya  just din butik.


Läs vidare
Projektering

Våra projektledare arbetar för och med dig som kund för att hitta en så kostnadseffektiv slutprodukt som möjligt.  Vi arbetar med allt från färdiga koncept till att ta fram skisser, layout och utformning tillsammans med dig som kund. Vi  ombesörjer allt från att arbeta fram en första budget och upphandlingen till en färdig slutprodukt om så önskas. Vår kompetens och erfarenhet är din trygghet.


Läs vidare
Bygg

Affärsbyggarna utför allt från större entreprenader till serviceuppdrag. Vi arbetar både på generalentrprenad och på totalentreprenad. Vi har en stor erfarenhet av projektering vilket  våra kunder har stor nytta av. Affärsbyggarna har både egna projektledare, arkitekter, arbetsledare samt hantverkare. Den kunskapen i huset gör att beslutsvägarna är korta och tydliga. Arbetsledarna ansvarar för det dagliga bygget på plats och sköter samordningen mellan våra egna hantverkare, underentreprenörer och leverantörer. Detta innefattar även då samordning av samtliga installationer, såsom kyla, data/it, kassor, larm m.m. För dig som vill ha en samarbetspartner som har kompetens och erfarenhet att driva omfattande uppdrag så är vi just denna part!


Läs vidare