Bygg


Affärsbyggarna utför allt från större entreprenader till serviceuppdrag. Vi arbetar både på generalentrprenad och på totalentreprenadAffärsbyggarna utför allt från större entreprenader till serviceuppdrag. Vi arbetar både på generalentrprenad och på totalentreprenad. Vi har en stor erfarenhet av projektering vilket  våra kunder har stor nytta av. Affärsbyggarna har både egna projektledare, arkitekter, arbetsledare samt hantverkare. Den kunskapen i huset gör att beslutsvägarna är korta och tydliga. Arbetsledarna ansvarar för det dagliga bygget på plats och sköter samordningen mellan våra egna hantverkare, underentreprenörer och leverantörer. Detta innefattar även då samordning av samtliga installationer, såsom kyla, data/it, kassor, larm m.m.

För dig som vill ha en samarbetspartner som har kompetens och erfarenhet att driva omfattande uppdrag så är vi just denna part!