Energi & Miljö


Affärsbyggarna är idag ett av de ledande företag i Sverige inom utveckling och tillverkning av energibesparande produkter för dagligvaruhandelnAffärsbyggarna är idag ett av de ledande företag i Sverige inom utveckling och tillverkning av energibesparande produkter för dagligvaruhandeln. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla våra produkter, men även med att hitta ytterligare möjligheter till besparingar för livsmedelsbutiker. Dagligvaruhandeln är idag den enskilt största verksamheten inom handeln när det kommer till energibehov. En mellanstor livsmedelsbutik, ca 1 500 kvm har idag behov på upp till 1 500 000 kWh / år för att kunna sköta den dagliga driften. Mycket av den stora konsumtionen beror naturligtvis på att värme och kyla tar ut varandra och därmed gör att denna stora förbrukning krävs. Våra produkter ser till att minimera denna motsättning vilket då också gör att effektbehov/kostnaderna kraftigt reduceras.

Vid en levererad totallösning av våra energibesparingsprodukter till en mellanstor butik kan man idag komma upp till besparingar på närmare 400 000 kWh/år. Detta är en betydande besparingar för en enskild butik, (detta motsvarar ca 16 000 kg CO2 i minskat utsläpp och minskad miljöpåverkan / år. Detta motsvarar i sin tur en årsförbrukning för 24 medelstora villor.

Att göra en besparing och samtidigt något viktigt för miljön är fullt möjligt med våra produkter. Välkommen att höra av dig till oss för en mer exakt beräkning för just din butik.

Tillsammans gör vi Sverige miljövänligare!