Projektering


Våra projektledare arbetar för och med dig som kund för att hitta en så kostnadseffektiv slutprodukt som möjligtVåra projektledare arbetar för och med dig som kund för att hitta en så kostnadseffektiv slutprodukt som möjligt.  Vi arbetar med allt från färdiga koncept till att ta fram skisser, layout och utformning tillsammans med dig som kund. Vi  ombesörjer allt från att arbeta fram en första budget och upphandlingen till en färdig slutprodukt om så önskas.

Vår kompetens och erfarenhet är din trygghet.